Керівництво для авторів

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез.

Друкування тез у матеріалах конференції безкоштовне. Тези будуть розміщені на сайтах конференції, ГО «АІС», кафедри.

Матеріали просимо надсилати до 23 квітня 2018 року. При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

тези доповідей слід набрати українською або англійською мовою в текстовому редакторі MS WORD версій 6.0-9.0. Просимо надсилати електронний варіант тексту електронною поштою: aic-sumy@ukr.net  або ilinaviktoria888@gmail.com. Кожні тези мають бути представлені окремим файлом.

Обсяг тез – 2 сторінки машинопису, поля: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу тексту – по 2,0 см. Шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 12, інтервал – 1,5.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи;
 • назва роботи великими літерами, жирним шрифтом;
 • кафедра;
 • науковий керівник (для студентів та молодих вчених);
 • назва установи (навчального закладу), де виконувалася робота, місто, країна;
 • англійською мовою, курсив: прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи; назва роботи; кафедра; науковий керівник (для студентів та молодих вчених); назва установи (навчального закладу), де виконувалася робота, місто, країна;
 • електронна адреса першого співавтора;
 • резюме до 500 символів без пробілів (англійською – при викладені тез українською мовою; українською — при викладені тез англійською);
 • далі – з абзацу текст (актуальність, мета, матеріали і методи, результати дослідження, висновки; слова резюмеактуальність, мета, матеріали і методи, результати дослідження, висновки виділяти напівжирним шрифтом).

ВЗІРЕЦЬ

 

З питань участі в роботі конференції просимо звертатися:

професор Микола Дмитрович Чемич,

 • тел.: +38 (0542) 655-294 служб.,
 • моб. +38 050 631 05 79.
 • Факс: +38 (0542) 655-294.

E-mail: n.chemych@kinf.sumdu.edu.ua обов’язково позначення конференція.

Сайти:

Шаблон анкети учасника конференції можна  скачати за наступним посиланням