Керівництво для авторів

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез.

Друкування тез у матеріалах конференції безкоштовне. Тези будуть розміщені на сайтах конференції, ГО «АІС», кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сум ДУ.

Матеріали та анкети учасника конференції просимо надсилати до 23 квітня 2017 року. При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

тези доповідей слід набрати українською або англійською мовою в текстовому редакторі MS WORD версій 6.0-9.0. Просимо надсилати електронний варіант тексту електронною поштою: aic-sumy@ukr.net або ilinaviktoria888@gmail.com. Кожні тези мають бути представлені окремим файлом.

Обсяг тез – 2 сторінки машинопису, поля: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу тексту – по 2,0 см. Шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 12, інтервал – 1,5.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи;
 • назва роботи ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом;
 • кафедра;
 • науковий керівник (для студентів та молодих вчених);
 • назва установи (навчального закладу), де виконувалася робота, місто, країна;
 • англійською мовою, курсив: прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи; НАЗВА РОБОТИ; кафедра; науковий керівник (для студентів та молодих вчених); назва установи (навчального закладу), де виконувалася робота, місто, країна;
 • електронна адреса першого співавтора;
 • далі – з абзацу текст (актуальність, мета, матеріали і методи, результати дослідження, висновки; слова актуальність, мета, матеріали і методи, результати дослідження, висновки виділяти напівжирним шрифтом).

 ВЗІРЕЦЬ

Будемо Вам вдячні за відправлення анкет учасника конференції до 23 квітня на одну з наступних адрес:

 • aic-sumy@ukr.net
 • ilinaviktoria888@gmail.com
 • 40021, Україна, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 15, кафедра інфекційних хвороб з  епідеміологією

Шаблон анкети учасника конференції можна  скачати за наступним посиланням