Інформація про конференцію

 

Рішення

Всеукраїнської  науково – практичної конференції

«Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти»

( Суми, 30-31 травня 2018року)

Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, у м. Суми 30-31 травня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти».

У роботі прийняли участь працівники медичної, МОЗ і НАМН України, та немедичної галузей, працівники закладів вищої медичної освіти III-IV рівнів акредитації, організатори та фахівці лікувальної мережі охорони здоров’я і системи протиепідемічного захисту, науковці з Києва, Харкова, Сумщини, завідувачі поліклінік, дитячих поліклінік, завідувачі дитячих, інфекційних, терапевтичних відділень, відділень загальної практики сімейної медицини, лікарі кабінетів інфекційних захворювань, дитячі інфекціоністи, лікарі-дерматологи, госпітальні епідеміологи, викладачі інфекційних хвороб медичного коледжу та медичних училищ області.

 • м. Харкова (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський національний медичний університет, лабораторія молекулярної діагностики ННЦ «ІЕКВМ»);
 • м. Суми (Сумський державний університет МОН України, Сумський національний аграрний університет, УОЗ Сумської облдержадміністрації, ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня імені З. Й. Красовицького», Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області).

У ході роботи конференції були розглянуті актуальні питання сучасної діагностики, клініки, лікування, профілактики інфекційних і паразитарних хвороб.

Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники конференції дійшли висновків та прийняли наступне рішення:

 • Забезпечити надання медичної допомоги інфекційним хворим у відповідності до уніфікованих клінічних протоколів та міжнародних настанов.
 • Здійснити переоблік з використанням наявних та архівних матеріалів всіх реконвалесцентів черевного тифу, з визначенням умов їх проживання та забезпечити їх бактеріологічне обстеження з метою запобігання поширенню даної інфекції в побуті та під час виникнення надзвичайних ситуацій.
 • При лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції уникати використання антибактеріальних препаратів та ширше використовувати сучасні пробіотичні препарати та ентеросорбенти.
 • Забезпечити вакцинацію проти кору медичних працівників та контактних в осередках.
 • При враженні нервової системи у дітей та дорослих для встановлення збудника проводити обстеження на герпервірусні інфекції.
 • Ширше застосовувати методи специфічної лабораторної діагностики для верифікації діагнозу у дітей із захворюваннями, які перебігають з висипаннями, та вагітним, які контактували з ними.
 • Активізувати інформаційно-освітню роботу серед населення з питань профілактики інфекційних та паразитарних хвороб та з питань популяризації щеплень (у т.ч. з застосуванням засобів мас-медіа).
 • Забезпечити перегляд та опрацювання локальних клінічних протоколів з питань діагностики, лікування і профілактики вірусних гепатитів B, C, D з урахуванням сучасних міжнародних стандартів.
 • Забезпечити обстеження хворихз діарейним синдромом на вірусні діареї за допомогою швидких тестів.
 • Забезпечити обов’язкове 100 % охоплення триразовим обстеженням на опісторхоз осіб з враженнями шлунково – кишкового тракту  та гепатобіліарної системи.
 • Провести картування Сумської області щодо поширення осередків кліщового бореліозу, туляремії та інших природно-осередкових інфекційних захворювань.
 • Забезпечити обстеження на туляремію осіб з лімфаденопатією, на бруцельоз – з ураженням опорно-рухового апарату.
 • Налагодити співробітництво з ветеринарною медициною стосовно поширених зоонозів.